Vi tilbyder statslige myndigheder med ansvar for samfundets vigtige funktioner rådgivning om forsyningssikkerhed. Det gør vi for at styrke forsyningen af kritiske ressourcer og varer, så det danske samfund kan fungere og stå stærkere både til hverdag og under kriser.

Vi hjælper jer til at kunne identificere jeres kritiske ressourcer, kortlægge forsyningskæder, analysere potentielle sårbarheder og udarbejde handleplaner. Kritiske ressourcer kan være mange forskellige ting alt efter, hvad myndigheden arbejder med. Det kan være alt lige fra vand, el og varme, til mikrochips, IT-systemer, medicin, fødevarer eller kompetencer.

Vi tilbyder et rådgivningsforløb med udgangspunkt i en sårbarhedsanalyse i jeres organisation samt i jeres processer eller kritiske ressourcer.

Vores rådgivning er baseret på samarbejde og videndeling med forskningsverdenen, myndigheder og erhvervslivet.

Rådgivningen er alene et tilbud og er rettet mod myndighederne med ansvar for de vigtigste funktioner i samfundet. De enkelte myndigheder er selv ansvarlige for at sikre forsyningssikkerheden i egen sektor.

Sårbarhedsanalyse:

Organisation og processer

Forløbet her er til jer, som ønsker at fokusere på jeres processer vedrørende og organisering af jeres arbejde med forsyningssikkerhed.

Her hjælper vi jeres myndighed med at skabe overblik over de væsentligste sårbarheder i forhold til arbejdet med forsyningssikkerhed og mulighederne for at adressere disse.

Myndigheden opnår gennem forløbet:

  • En overordnet kortlægning af jeres væsentligste opgaver i relation til forsyningssikkerhed
  • At få identificeret og prioriteret væsentligste sårbarheder samt myndighedens evner til at adressere sårbarhederne
  • En sårbarhedsanalyse og udarbejdelse af handleplan
  • Øget bevidsthed og viden om forsyningssikkerhed

Sårbarhedsanalyse:

Kritiske ressourcer

I dette forløb hjælper vi jer med at skabe overblik over forsyningen af kritiske ressourcer, i den sektor hvor I har et ansvar.

Gennem indsamling og bearbejdning af data får I indsigt i de kritiske varer og services, der understøtter jeres samfundsvigtige funktioner, forsyningskæderne og potentielle sårbarheder.

Myndigheden opnår gennem forløbet:

  • Overblik over jeres samfundsvigtige funktioner samt kortlægning af kritiske ressourcer
  • Kortlægning af forsyningskæder og analyser af vareforsynings – og leverandørdata for kritiske ressourcer
  • En sårbarhedsanalyse af kritiske ressourcer og en handleplan
  • Overblik over hvilke varer og services der er kritiske
  • Større viden om sårbarheder i egne forsyningskæder

Hvordan foregår rådgivningen?

Rådgivningen er faciliteret af styrelsens medarbejdere. De to forløb tilbydes enkeltvis, men de kan også supplere hinanden.

Der er også mulighed for at tilrettelægge skræddersyede rådgivningsforløb ud fra jeres behov.

Vi starter med en workshop, der afdækker jeres behov for at sætte rammen for arbejdet. Selve rådgivningsforløbet består af en række workshops, der afsluttes med en handleplan, som I kan arbejde videre med. Vi evaluerer forløbet i fællesskab til slut.

Tiltag som reducerer sårbarheder

Vi har samlet en lang række tiltag, som kan reducere jeres sårbarheder. I kan bruge dem til inspiration eller tage udgangspunkt i dem i jeres arbejde med forsyningssikkerhed.

Tiltagene kan også indgå i et rådgivningsforløb.

Få rådgivning

Skriv til os på raadgivning@sfos.dk for at høre mere om muligheden for at få rådgivning.

Vi tilbyder rådgivning til statslige myndigheder.