Sårbarhedsreducerende tiltag er en liste med løsninger, som kan styrke forsyningssikkerheden for jeres kritiske ressourcer og varer.

Alle myndigheder har forskellige udfordringer, når det kommer til at sikre forsyningen af varer og ressourcer. Vi vil gerne rådgive jer om, hvilke tiltag der er mest hensigtsmæssige for jeres myndighed. Vores rådgivning er rettet mod myndigheder med ansvar for samfundets vigtige funktioner i Danmark. 

Tiltagene her kan bruges til inspiration eller som konkret redskab til jeres myndigheds arbejde med forsyningssikkerhed.

Oversigten bliver løbende revideret.

Hvis I har spørgsmål eller vil vide mere, er I velkommen til at skrive til os på raadgivning@sfos.dk