Danmarks første strategi for forsyningssikkerhed sætter retningen for statens arbejde med forsyningssikkerhed i årene frem.

Regeringen ønsker, at det danske samfund skal gøres mere robust i mødet med fremtidens trusler. Krigen i Ukraine, energikrisen og covid-19-pandemien har gjort, at risikobilledet for Danmark er blevet mere komplekst og uforudsigeligt. Udviklingen viser, at sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen med forsyningssikkerhed, og at Europa på nogle områder er blevet for afhængig af omverdenen og af enkeltlande.

Strategien er udarbejdet i en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af 10 ministerområder.

Strategien blev lanceret den 11. september 2023.

Hvad er forsyningssikkerhed?

Forsyningssikkerhed defineres i strategien som sikkerheden for, at man som myndighed eller leverandør rettidigt kan tilvejebringe de nødvendige ressourcer for at kunne levere sine kerneydelser eller løse sine kerneopgaver.

Læs mere om samfundsvigtige sektorer og funktioner.