Samfundsvigtige sektorer og funktioner

Samfundsvigtige sektorer er de 15 sektorer, der er udpeget som særligt vigtige for samfundets generelle funktionsdygtighed. Det inkluderer eksempelvis Danmarks energiforsyning og fødevareforsyning, men også områder som beredskab, krisestyring og forsvar.

Der er udpeget 15 sektorer i Danmark, som er særligt vigtige for, at samfundet kan fungere. Hver af de 15 sektorer indeholder et antal samfundsvigtige funktioner, som er de aktiviteter, varer og tjenesteydelser, der udgør grundlaget for samfundets generelle funktionsdygtighed.

Du kan læse den fulde liste over de 112 samfundsvigtige funktioner i Strategi for Forsyningssikkerhed.

15 samfundsvigtige sektorer

Energi

Sociale forhold

Meteorologi

Informations- og kommunikationsteknologi

Drikkevand og fødevarer

Forsvar samt efterretnings – og sikkerhedstjeneste

Transport

Spildevand og renovation

Udenrigstjeneste

Beredskab, politi og civilbeskyttelse

Finans og økonomi

Myndighedsudøvelse generelt

Sundhed

Uddannelse og forskning

Tværgående krisestyring