Forskellighed og omstillingsparathed er omdrejningspunktet for vores arbejde. Vores mål er at styrke forsyningen af kritiske ressourcer og varer, så det danske samfund kan fungere og stå stærkere både til hverdag og under kriser. Og vi ved, at der kan ske mange uforudsete ting under sådanne kriser. Derfor skal vi være forandringsparate samtidig med, at vi skal planlægge langsigtet.

I samarbejde med andre aktører forebygger vi mangel på kritiske ressourcer til kommende kriser. Det gør vi bl.a. ved at rådgive statslige myndigheder om forsyningssikkerhed samt udarbejde analyser af specifikke eller generelle udfordringer. Den opgave løser vi gennem et tæt samarbejde og videndeling med forskningsverdenen, myndigheder og erhvervslivet.

Som medarbejder i Styrelsen for Forsyningssikkerhed bliver du en del af et engageret hold af kolleger med en bred vifte af fagligheder og erhvervserfaring fra ministerier, styrelser, regioner og kommuner, men også fra private organisationer og virksomheder.

Hos os vil du få mulighed for at sætte dit eget præg i udviklingen af et forholdsvist nyt fagområde i staten.

Mød nogle af de ansatte i styrelsen og læs mere om deres daglige arbejde nedenfor.

Ledige stillinger

Mød de ansatte

Mette

Jeg arbejder med at udvikle værktøjer og rådgivningsforløb, der skal hjælpe myndighederne til at højne forsyningssikkerhed i Danmarks samfundskritiske funktioner.

Jeg har selv en generalist – og projektorienteret baggrund, og det er spændende at sætte mine kompetencer i spil i en samfundsvigtig opgave, som forsyningssikkerhed er. Jeg bliver udfordret til at tage ansvar og kan få råd og vejledning hos mere erfarne kollegaer, hvilket er en rigtig god kombination for mig.

SFOS er et rart sted at være med søde, hjælpsomme og kompetente kollegaer. Her er et stort fokus på arbejdsmiljøet med mange sociale tiltag. Jeg oplever en stor tillid fra chefgruppen, høj grad af fleksibilitet og åbenhed for medarbejdernes ideér. Desuden er her et stort ønske om at videreudvikle os medarbejders faglige kompetencer gennem blandt andet 1:1 samtaler, uddannelse og kurser, hvilket er meget motiverende for mig.

Jeppe

Data er med til at skabe overblik og belyse forskellige situationer. Som fuldmægtig i Data og IT bruger jeg meget af min tid på at analysere og bearbejde data i SFOS. Vi har bl.a. siddet med store datatræk, som skulle give overblik over lagrene af værnemidler og testindsatsen under pandemien.

Fremadrettet skal vi opbygge viden om forsyningssikkerhed i Danmark. Her spiller data en vigtig rolle – blandt andet i styrelsens analyser af sårbarheder i forsyningskæder og vores rådgivning af statslige myndigheder. Det er noget jeg glæder mig til at give mig i kast med.

Jeg har en bachelor i Amerikanske Studier og en kandidat i Comparative Politics and Welfare Studies, begge fra SDU Odense. Dette er mit første fuldtidsarbejde, og det er et sted, jeg er rigtig glad for at være. Kollegaerne er stærke indenfor deres forskellige felter, hvilket er noget, jeg som nyuddannet sætter pris på. Vi har et godt socialt sammenhold på arbejdspladsen med diverse konkurrencer og begivenheder.

Cecilie

En forsyningskrise er ikke noget, én styrelse kan klare alene. Mit kontor står for samarbejde på tværs af myndigheder og sektorer. Jeg planlægger bl.a. nordiske besøg hos vores søster-organisationer, og jeg koordinerer møder med mange forskellige ministerier og myndigheder om udfoldelsen af vores strategi. Jeg sparrer også med mine kolleger om juridiske problemstillinger, eksempelvis aktindsigter.

SFOS er et virkelig godt sted. Et sted, hvor jeg er glad for at komme på arbejde med gode kolleger og en super personaleforening, der sætter gang i mange gode ting. Styrelsen er ret fleksibel i forhold til arbejdstid, hvilket betyder virkelig meget, når man er småbørnsmor ved siden af sit arbejde.

Jeg er uddannet jurist, men har altid godt kunne lide at have mange forskellige opgaver – jeg bliver aldrig specialist. Tidligere har jeg arbejdet i Fødevareministeriet med bl.a. dyrevelfærd og senest i Danske Regioner med aftaler om fysioterapi, kiropraktik og den slags. I SFOS kan jeg få lov at kombinere det juridiske med andre opgaver, såsom forhandling og rådgivning, og det sætter jeg virkelig pris på.

Mads

Min hovedopgave er at sikre, at der bliver passet godt på vores vigtigste ressource – den viden og de informationer, som er afgørende for, at SFOS kan være med til at passe godt på Danmark.

Som chefkonsulent, informationssikkerhedskoordinator og sikkerhedsofficer styrer jeg arbejdet med at udvikle og drifte sikkerhedsarbejdet, så SFOS er godt beskyttet og lever op til de mange regler og krav på området. Det gælder både sikker adfærd, forsvarlige arbejdsgange og i forhold til fysisk og teknisk sikring af vores bygninger og it-systemer.

Jeg har været en del af SFOS næsten fra starten. Det har været spændende og givende at hjælpe med at bygge styrelsen op til den dynamiske og professionelle arbejdsplads, den er i dag. Høj faglighed, stor ansvarsfølelse og et rigtig godt og behageligt arbejdsmiljø blandt gode kolleger og i gode rammer er noget af det, som i dag er styrelsens DNA.

Jeg er uddannet jurist og har arbejdet hele min karriere på Justitsministeriets område, blandt andet fordi jeg oplever det som meningsfuldt, at jeg her kan være med til at gøre Danmark til et trygt og sikkert samfund for os alle. Siden 2014 har mine kerneopgaver ligget inden for informationssikkerhed og databeskyttelse.