Styrelsen for Forsyningssikkerhed gennemfører analyser af dansk forsyningssikkerhed, som bidrager til et mere robust samfund.

Styrelsen udarbejder analyser i tæt samarbejde med statslige myndigheder og andre relevante aktører. Analyserne tager udgangspunkt i de samfundsvigtige funktioner, det vil sige de aktiviteter, varer og tjenesteydelser, som er grundlaget for at samfundet hænger sammen. Det er eksempelvis vigtige funktioner i sundhedsvæsenet, politi og energiforsyning.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed gennemfører:
  • Analyser af strategiske afhængigheder, som for eksempel afhængigheder af import fra andre lande i forhold til specifikke varegrupper eller kategorier.
  • Tværgående sårbarhedsanalyser af reelle eller potentielle mangler af forsyninger på tværs af samfundets vigtige funktioner.
  • Scenarieanalyser med udgangspunkt i en eller flere fremtidige udviklinger eller tilstande, såsom tørke eller oversvømmelser.

Publikationer

Konsekvenser af indstillet skibsfragt i Det Røde Hav

I lyset af den skærperede sikkerhedspolitiske situation i Det Røde Hav, og den afledte omlægning af kommerciel skibsfart, har Styrelsen for Forsyningssikkerhed undersøgt de mulige konsekvenser for Danmarks og EU’s import via søvej fra asiatiske lande.

Danmarks importafhængigheder af værnemidler

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har afdækket, at der stadig kan være udfordringer med at skaffe tre typer værnemidler. Danmarks beredskabslager og virksomheders tiltag stiller os dog et bedre sted.

Læringsopsamling om indkøb og lager under covid-19

Det er vigtigt at indsamle viden og lære af erfaringerne fra kriserne. Styrelsen for Forsyningssikkerhed har derfor samlet de vigtigste læringer i relation til indkøb og lager fra covid-19.