Styrelsen for Forsyningssikkerhed gennemfører analyser af dansk forsyningssikkerhed, som bidrager til et mere robust samfund.

Styrelsen udarbejder analyser i tæt samarbejde med statslige myndigheder og andre relevante aktører. Analyserne tager udgangspunkt i de samfundsvigtige funktioner, det vil sige de aktiviteter, varer og tjenesteydelser, som er grundlaget for at samfundet hænger sammen. Det er eksempelvis vigtige funktioner i sundhedsvæsenet, politi og energiforsyning.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed gennemfører:
  • Analyser af strategiske afhængigheder, som for eksempel afhængigheder af import fra andre lande i forhold til specifikke varegrupper eller kategorier.
  • Tværgående sårbarhedsanalyser af reelle eller potentielle mangler af forsyninger på tværs af samfundets vigtige funktioner.
  • Scenarieanalyser med udgangspunkt i en eller flere fremtidige udviklinger eller tilstande, såsom tørke eller oversvømmelser.

Publikationer

Konsekvenser af indstillet skibsfragt i Det Røde Hav

I lyset af den skærperede sikkerhedspolitiske situation i Det Røde Hav, og den afledte omlægning af kommerciel skibsfart, har Styrelsen for Forsyningssikkerhed undersøgt de mulige konsekvenser for Danmarks og EU’s import via søvej fra asiatiske lande.