Styrelsen for Forsyningssikkerhed har afdækket, at der stadig kan være udfordringer med at skaffe tre typer værnemidler. Danmarks beredskabslager og virksomheders tiltag stiller os dog et bedre sted.

Mundbind, sprit, viserer og andre slags værnemidler var afgørende for bekæmpelsen af covid-19-pandemien. Da verdensmarkedet for værnemidler samtidigt brød sammen i starten af 2020, blev det problematisk at …

Læs mere

Flere end 10.000 myndigheder og virksomheder har fået brev fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed, som netop har skudt en landsdækkende undersøgelse i gang. Målet er at få indsamlet viden, som skal danne grobund for arbejdet med at sikre, at vigtige områder i samfundet ikke oplever at mangle varer og ressourcer under en kommende krise. Forsyningskæderne af …

Læs mere

Analyse peger på, at prisstigninger og forsinkelser på varer som mikrochips, tøj og råvarer til produktion kan ske som konsekvens af omlægning til længere handelsruter. Der er dog ikke indikationer på alvorlige konsekvenser for Danmarks forsyningssikkerhed.

Størstedelen af dansk import har oprindelse i Sydøstasien, og transporteres over Det Røde Hav og igennem Suezkanalen. I lyset af …

Læs mere

De seneste års komplekse kriser så som covid-19 og krigen i Ukraine har vist, at forsyningssikkerhed hænger sammen med Danmarks generelle sikkerhed. I dag mødtes Styrelsen for Forsyningssikkerhed med 11 myndigheder for at dele erfaringer og nyeste viden om udfordringer med at sikre forsyninger af kritiske ressourcer rundt om i det danske samfund.

For at det …

Læs mere

Et solidt samarbejde mellem myndighederne og det private erhvervsliv er essentielt, hvis Danmark skal være bedre forberedt på nye forsyningskriser, hvor vores adgang til vigtige varer bliver udfordret. Nu tager Styrelsen for Forsyningssikkerhed derfor hul på et styrket samarbejde med Dansk Industri og Dansk Erhverv i et nyt Erhvervsforum for forsyningssikkerhed.  

De seneste års store globale …

Læs mere

En ny læringsopsamling fra covid-19 viser, at forsyningssikkerhed er en af de afgørende faktorer for, at samfundet kan fungere i kriser. Derfor skal forsyningssikkerhed tænkes ind i det offentliges indkøb, så Danmark står stærkere til fremtidige kriser.

Covid-19 og efterfølgende krigen i Ukraine har gjort det klart, at forsyningskriser kan ramme både Danmark og resten af …

Læs mere

Store globale kriser som covid-19 og krigen i Ukraine har vist, at varer og ressourcer kan være svære at få til Danmark under kriser. I den globale handel er vi på nogle områder blevet for afhængige af enkelte lande. Det gør os sårbare. Derfor skal alle de statslige myndigheder med ansvar for landets vigtigste funktioner …

Læs mere

Staten og Aarhus Kommune indgår aftale om nedlukning af kommunalt værnemiddelindkøb (KVIk)

Aftalen betyder, at indkøbsorganisationen KVIk ved Aarhus Kommune skal lukkes ned, og at de fysiske lagre med værnemidler og sprit skal afvikles.

Med aftalen placeres ejerskabet for de indkøbte værnemidler og sprit hos Aarhus Kommune. Det er derfor også Aarhus Kommune, som vurderer, hvordan man …

Læs mere