Et solidt samarbejde mellem myndighederne og det private erhvervsliv er essentielt, hvis Danmark skal være bedre forberedt på nye forsyningskriser, hvor vores adgang til vigtige varer bliver udfordret. Nu tager Styrelsen for Forsyningssikkerhed derfor hul på et styrket samarbejde med Dansk Industri og Dansk Erhverv i et nyt Erhvervsforum for forsyningssikkerhed.  

De seneste års store globale …

Læs mere

En ny læringsopsamling fra covid-19 viser, at forsyningssikkerhed er en af de afgørende faktorer for, at samfundet kan fungere i kriser. Derfor skal forsyningssikkerhed tænkes ind i det offentliges indkøb, så Danmark står stærkere til fremtidige kriser.

Covid-19 og efterfølgende krigen i Ukraine har gjort det klart, at forsyningskriser kan ramme både Danmark og resten af …

Læs mere

Store globale kriser som covid-19 og krigen i Ukraine har vist, at varer og ressourcer kan være svære at få til Danmark under kriser. I den globale handel er vi på nogle områder blevet for afhængige af enkelte lande. Det gør os sårbare. Derfor skal alle de statslige myndigheder med ansvar for landets vigtigste funktioner …

Læs mere

Staten og Aarhus Kommune indgår aftale om nedlukning af kommunalt værnemiddelindkøb (KVIk)

Aftalen betyder, at indkøbsorganisationen KVIk ved Aarhus Kommune skal lukkes ned, og at de fysiske lagre med værnemidler og sprit skal afvikles.

Med aftalen placeres ejerskabet for de indkøbte værnemidler og sprit hos Aarhus Kommune. Det er derfor også Aarhus Kommune, som vurderer, hvordan man …

Læs mere

En ny aftale mellem staten og Danske Regioner sikrer, at Danmark har mundbind, handsker og andre nødvendige værnemidler på lager til at beskytte personalet i sundhedssektoren og i ældreplejen i tilfælde af en ny sundhedskrise. Aftalen er baseret på erfaringerne fra covid-19.

Aftalen betyder, at regionerne fremover vil stå for indkøb af værnemidler og drift af …

Læs mere

Kapaciteten for PCR-test i samfundssporet nedskaleres til 10.000 daglige test.

På baggrund af den lave testaktivitet nedjusterer myndighederne kapaciteten for PCR-test til 10.000 daglige test. Ændringen træder i kraft mandag den 15. august.

Nedjusteringen sker inden for rammerne af regeringens covid-19 teststrategi for 2022 og 1. kvartal 2023. I tilfælde af at testaktiviteten stiger, kan myndighederne med …

Læs mere

Danmark donerer ca. 3,1 mio. mundbind, 0,6 mio. kitler, 7,2 mio. handsker, 10.000 liter håndsprit og 40.000 visirer til Ukraine. Der er tale om den hidtil største donationsmængde af værnemidler fra Danmark.

De ukrainske myndigheder har gennem EU’s kriseberedskab (ERCC) anmodet Danmark om at bistå med mundbind, kitler, handsker, håndsprit og visirer. Der er tale om …

Læs mere

Den seneste uge er der foretaget over 7.500 daglige PCR-test i mere end tre dage, og derfor opjusterer myndighederne kapaciteten til 20.000 PCR-test om dagen.

Som tidligere udmeldt er der etableret et testberedskab, der gør det muligt for myndighederne hurtigt at opskalere PCR-kapaciteten, såfremt testaktiviteten stiger.

I den seneste uge er testaktiviteten steget, hvilket betyder, at kapaciteten …

Læs mere