Lær af din forsyningskrise

Det danske samfund skal være mere modstandsdygtigt, når det kommer til forsyningssikkerhed. Én måde at blive det, er ved at lære af tidligere kritiske hændelser eller kriser. Vi kan hjælpe jer med, at I får indsamlet og delt relevant viden og lavet tiltag, der afbøder kommende udfordringer med forsyning af jeres vigtigste varer og ressourcer.

En kritisk hændelse i forsyningsøjemed er en situation, hvor myndigheden eller virksomheden får svært ved at kunne levere sin kerneydelse. Det kan f.eks. være strømnedbrud, konkrete varer man ikke kan få hjem fra udlandet, eller måske nogle kompetencer blandt de ansatte, som er svære at få hyret ind.

Man behøver ikke vente, til der indtræffer en alvorlig krise for at kunne lære af udfordringer og fejl og bruge dem til at robustgøre ens organisation og dens processer. En mindre forsyningskrise eller en udfordring, som kunne have udviklet sig kritisk, rummer altid et potentiale for læring.

I Styrelsen for Forsyningssikkerhed har vi udarbejdet en første udgave af et koncept for læringsopsamling med det formål at få mere robuste forsyningskæder.

Vi arbejder for, at det danske samfund bliver bedre rustet over for fremtidens kriser. Det gør vi bl.a. ved at sætte fokus på, hvordan danske myndigheder sikrer sig, at de kan købe og modtage alle de varer og tjenesteydelser, som er essentielle for, at Danmark kan fungere.

Målgruppen for vores koncept for læringsopsamling er derfor primært myndigheder med ansvar for samfundets vigtigste funktioner, men også private aktører hvis arbejde omhandler samfundsvigtige funktioner.

Kontakt os, hvis I vil vide mere om konceptet eller andre af vores rådgivningsydelser.

raadgivning@sfos.dk

Hent vejledningen til Koncept for Læringsopsamling her

Hent en introduktion til konceptet her