Regeringen har besluttet, at der skal oprettes en ny styrelse på Justitsministeriets område – Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Styrelsen vil i første omgang navnlig skulle understøtte sundhedsmyndighedernes testning som led i indsatsen mod COVID-19 og sikre, at der er de nødvendige lagre af værnemilder, forbrugsstoffer og andre kritiske ressourcer. Styrelsen vil også skulle tilrettelægge sit arbejde med henblik på – i forlængelse af COVID-19-krisen – at kunne understøtte samfundets beredskab i forhold til andre fremtidige kriser, hvor der kan forudses knaphed på særligt kritiske ressourcer.

Styrelsens opgaver vil i opstartsfasen være følgende:

  • Tilvejebringelse af et nationalt overblik over lagre af vitale værnemidler, forbrugsstoffer, medico-udstyr mv. og andre kritiske ressourcer.
  • Tilvejebringelse af et overblik over aktuel og potentiel national produktion af kritiske ressourcer.
  • Vurdering af behov for opbygning af nationale lagre af særligt kritiske ressourcer.
  • Opbygning og forvaltning af nationale lagre.
  • Inddragelse af relevante internationale erfaringer med lagre af særligt kritisk ressourcer.
  • Fastholdelse og udbygning af netværk og samarbejder med private aktører.
  • Opbygning af et EU-lager af værnemidler under EU’s civilbeskyttelsesmekanisme, som forventes tildelt Danmark.
  • Fortsat koordinering af samarbejde og praktisk understøttelse af testning i samfundssporet i regi af Testcenter Danmark.

Styrelsens opgaveløsning vil i høj grad bero på øvrige myndigheders bistand, herunder særligt beredskabsmyndighederne, sundhedsmyndighederne, regionerne og kommunerne.

Direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed bliver vicedirektør i Udenrigsministeriet Lisbet Zilmer-Johns, som vil tiltræde stillingen den 28. august 2020, hvor styrelsen også forventes oprettet og i drift.

Styrelsen forventes i opstartsfasen at bestå af op til 20-30 medarbejdere og vil løbende blive opbygget i takt med, at de nøjagtige opgavesnit fastlægges, og styrelsen har et endeligt overblik over de nødvendige kompetenceprofiler. Det forventes, at styrelsen ved fuld drift vil bestå af ca. 60-70 medarbejdere.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed bliver til en start placeret i Birkerød i tilknytning til Beredskabsstyrelsen, hvor der er ledige lokaler. Placeringen sikrer, at styrelsen kan komme i arbejdstøjet fra første dag, og den geografiske placering muliggør bl.a. tæt og effektivt koordinering med en række af de myndigheder, som på nuværende tidspunkt leverer indsatser til bekæmpelsen af COVID-19 i Danmark.

Læs Styrelsen for Forsyningssikkerheds mål - og resultatplan 2021

BIO direktør Lisbet Zilmer-Johns

Direktør, Styrelsen for Forsyningssikkerhed, fhv. vicedirektør, Udenrigspolitik, Udenrigsministeriet, fhv. ambassadør, EU's Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité (PSC), fhv. kontorchef og sikkerhedskoordinator, Statsministeriet.