Regeringen har oprettet en ny styrelse på Justitsministeriets område – Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har fokus på håndteringen af indsatsen mod COVID-19 i forhold til opbygning og styring af lagre for værnemidler, forbrugsstoffer og andet kritisk udstyr. Samtidig understøtter styrelsen sundhedsmyndighedernes testindsats i forbindelse med COVID-19.

Styrelsen har herudover til formål at understøtte samfundets beredskab i forhold til fremtidige kriser, hvor der kan forudses knaphed på særligt kritiske ressourcer mv.

Styrelsens opgaver vil i opstartsfasen være følgende:

  • Tilvejebringelse af et nationalt overblik over lagre af vitale værnemidler, forbrugsstoffer, medico-udstyr og andre kritiske ressourcer
  • Tilvejebringelse af et overblik over aktuel og potentiel national produktion af kritiske ressourcer
  • Koordinering af opbygning og forvaltning af nationale lagre af værnemidler og andre kritiske ressourcer
  • Inddragelse af relevante internationale erfaringer med lagre af særligt kritiske ressourcer
  • Fastholdelse og udbygning af netværk og samarbejder med private aktører
  • Opbygning af et EU-nødlager af værnemidler under EU’s civilbeskyttelsesmekanisme i Danmark
  • Fortsat koordinering af samarbejde og praktisk understøttelse af testindsatsen i Danmark

Styrelsens opgaveløsning vil i høj grad bero på øvrige myndigheders bistand, herunder særligt beredskabsmyndighederne, sundhedsmyndighederne, regionerne og kommunerne.

Direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed er Lisbet Zilmer-Johns. Styrelsen består i dag af 40 medarbejdere og vil løbende blive opbygget i takt med, at de nøjagtige opgavesnit fastlægges, og styrelsen har et endeligt overblik over de nødvendige kompetenceprofiler. Det forventes, at styrelsen ved fuld drift vil bestå af ca. 60-70 medarbejdere.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed er placeret i Birkerød i tilknytning til Beredskabsstyrelsen. Placeringen muliggør bl.a. tæt og effektivt koordinering med en række af de myndigheder, som på nuværende tidspunkt leverer indsatser til bekæmpelsen af COVID-19 i Danmark.