Strategi for forsyningssikkerhed

Danmarks første strategi for forsyningssikkerhed sætter retningen for statens arbejde med forsyningssikkerhed i årene frem, så det danske samfund bliver mere robust over for fremtidige kriser.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med 10 ministerier.

Rådgivning til myndigheder

Styrelsen for Forsyningssikkerhed tilbyder statslige myndigheder med ansvar for samfundsvigtige funktioner rådgivning om forsyningssikkerhed.

I samarbejde med myndigheder identificerer vi kritiske ressourcer, kortlægger forsyningskæder, analyserer potentielle sårbarheder og udarbejder handleplaner for, hvordan forsyningskæderne kan robustgøres.

Slide
Analyser

Styrelsen for Forsyningssikkerhed gennemfører analyser af dansk forsyningssikkerhed, som bidrager til et mere robust samfund.

Nyheder