En massiv indsats for at få flere, faste teststeder har nu udmøntet sig i et fintmasket net med over 400 faste teststeder udover hele landet. Alle landets kommuner har nu mindst et teststed. Teststederne kan findes på coronasmitte.dk, der løbende opdateres med nye teststeder.

Som en del af regeringens teststrategi er der de seneste uger gjort …

Læs mere

Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Beredskabsstyrelsen har i dag indgået en aftale om at udvikle og styrke det strategiske samarbejde mellem de to styrelser. Aftalen skal blandt andet sikre udveksling af viden og erfaringer og danne rammen for et operativt samarbejde.

Aftalen mellem Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Beredskabsstyrelsen etablerer rammerne for det fremtidige samarbejde. Det tætte samarbejde …

Læs mere

Den samlede testkapacitet øges markant, og fra uge 9 vil det være muligt at blive testet på mere end 209 faste testcentre fordelt over hele landet.

Fra mandag i uge 9 fortsætter den gradvise genåbning af Danmark. Derfor øges den samlede testkapacitet markant, og samtidig oprettes flere lokale testcentre.

F.eks. genåbner udendørs kulturinstitutioner med krav om, at besøgende …

Læs mere

Styrelsen for Forsyningssikkerhed og Region Hovedstaden har i dag indgået en samarbejdsaftale om udmøntningen af EU-nødlageret af værnemidler i Danmark. Implementeringen af EU-aftalen om dansk værtskab for et af EU’s nødlagre er dermed kommet et godt skridt på vejen.

Den indgåede samarbejdsaftale skaber rammerne for et syvårigt samarbejde, der skal understøtte EU’s samlede indsats med opbygning …

Læs mere

EU-Kommissionen har i løbet af efteråret indgået aftaler med en række EU-lande, herunder Danmark, om at være vært for EU-nødlagre af værnemidler i indsatsen mod COVID-19 krisen. Formålet med disse EU-lagre er, at hvis et europæisk lands sundhedsberedskab kommer under pres og landets egne nationale lagre af værnemidler udfordres, kan landet trække på EU-nødlageret.

Styrelsen for …

Læs mere

Fungerende direktør Lisbet Zilmer-Johns udnævnes til direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed med virkning fra den 1. december 2020.

Lisbet Zilmer-Johns har fungeret som direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed siden den 28. august 2020. Hun har tidligere været bl.a. sikkerhedskoordinator i Statsministeriet og vicedirektør for udenrigspolitik i Udenrigsministeriet.

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Styrelsen for Forsyningssikkerhed understøtter, at sundhedsmyndighederne løbende kan teste borgerne for …

Læs mere

Styrelsen for Forsyningssikkerhed starter nu op i Birkerød. Styrelsen skal i første omgang blandt andet sikre, at Danmark fortsat har den nødvendige adgang til værnemidler og kritiske ressourcer og understøtte sundhedsmyndighedernes teststrategi.

Regeringen har besluttet at oprette en ny styrelse – Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der fra i dag er i drift.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed vil i første …

Læs mere